Almit

Grunden för låga produktionskostnader,
genom högsta prestanda, driftsäkerhet, solid och jämn kvalitet.

En av förklaringarna till framgången är att Almit konkurrerar med kvalitet - inte med pris.
De företag som inte inser att rätt lödtenn och lodpasta kan höja kvaliteten och sänka kostnaderna, kommer aldrig att köpa Almit.
Nyckeln till kvaliteten ligger i det utvecklingsarbete som Almit ständigt bedriver i nära samarbete med några av de mest namnkunniga elektronikföretagen. Detta har gett företaget en djup, praktisk kunskap om industrins behov och önskemål.

 

Blyfritt
Blyfritt
Lodpasta
Lodpasta
Trådtenn
Trådtenn
Flussmedel
Flussmedel
 
Blyfritt
Lodpasta
Trådtenn
Flussmedel
Blandningsmaskin
Temperaturprofil
Mer info...
Adobe PDF Reader