Products (1)
1.
801 154 99
flussklassifisering : REM1

Blyat tråtenn med flexibla flussrester, Sn-40Pb, 183° - 190°C, Fluss 2,2%, REM1