Products (9)
flussklassifisering 
1.
8 00 845 10
flussklassifisering : REL1

Blyat tråtenn REL1 no clean  

2.
800 2XX XX - diameter 0,3 - 2,0mm
flussklassifisering : ROM1

Blyat trådtenn, Sn-40Pb, 183° - 190°C, Fluss 2,2%, ROM1  

3.
8 01 120 99
flussklassifisering : REM1

Lågtemeraturlod med tenn, bly och Vismut. Smälttemperatur 135- 165°C. Sn43-Pb43-Bi14  

4.
801 150 99
flussklassifisering : REM1

Blyat högtemperaturlod, Sn-92Pb, 280° - 305°C, Fluss 2,5%, REM1  

5.
800 7XX XX
flussklassifisering : REL1

Blyat trådtenn med 2% silver , Sn-36Pb-2Ag, 179° - 182°C, Fluss 2,2%, REL1, No clean  

6.
801 2XX XX
flussklassifisering : REL1

Blyat trådtenn med 3ggr högra hållfasthet, Sn-34,5Pb-3,0Ag-0,5Sb, 179° - 187°C, Flux 2,2%, REM1  

7.
800 8XX XX - diameter 0,3 - 2,0mm
flussklassifisering : REL1

Blyat trådtenn med 3,3% flusshalt, Sn-40Pb, 183° - 190°C, Fluss 3,3%, REL1, No clean  

8.
800 7XX XX - diameter 0,3 - 2,0mm
flussklassifisering : REL1

Blyat trådtenn, Sn-40Pb, 183° - 190°C, Fluss 2,2%, REL1, No clean  

9.
801 154 99
flussklassifisering : REM1

Blyat tråtenn med flexibla flussrester, Sn-40Pb, 183° - 190°C, Fluss 2,2%, REM1