Products (1)
flussklassifisering 
1.
8 01 120 99
flussklassifisering : REM1

Lågtemeraturlod med tenn, bly och Vismut. Smälttemperatur 135- 165°C. Sn43-Pb43-Bi14